Historie

Historien bag Snedsted Turistbusser

Snedsted Turistbusser blev grundlagt i 1930 af J.P. Hedegaard, der kørte postruten mellem Snedsted og Stenbjerg. J.P. Hedegaard fortsatte med at køre, til han var langt oppe i 80’erne, men ellers kendes desværre ikke flere detaljer fra denne tid. Enkelte fotos ses nedenfor.

I 1970 overtog sønnen Poul A. Hedegaard forretningen og kørte foruden turist- og selskabskørsel også taxi og flerer ruter, bl.a. Stenbjerg – Thisted, Snedsted – Hanstholm (Rute 24) og Snedsted – Sønderhå (Rute 119).

I årrækken heromkring fik busserne den til sidst kendte gule farve med blå og røde stafferinger.

I 1985 tiltrådte Knud E. Gregersen som chauffør på rute 24. Poul A. Hedegaard blev syg i starten af 1987 og døde kort herefter. Knud handlede med arvingerne og overtog forretningen pr. 1. oktober 1987. Virksomheden bestod på daværende tidspunkt af fem busser, én taxi og to chauffører.

I de første år var virksomheden bosiddende i det gamle mejeri i Snedsted, men pladsen blev efterhånden for trang og i år 2000 kunne firmaet flytte ind på Nordmarksvej, Snedsted i nybyggede garager og lokaler. Anlægget består i dag af en bygning med seks garager, en bygning med plads til tre turistbusser inkl. trailere m.m. og en hovedbygning med plads til seks minibusser foruden vaskeplads og tilstødende chaufførstue.

Indtil 2002 kørte virksomheden med to busser for VAFT, og i de efterfølgende år vandt man skolekørsel for ti skoler i Thisted Kommune og en del handicapkørsel. Derforuden en tiltagende mængde af turist- og plejehjemsudfluger mv. I 2009 bestod virksomheden af fire turistbusser, fem skolebusser, seks minibusser og 12 chauffører.

Pr. dags dato lever virksomheden fortsat i bedste velgående og drives stadig af Knud E. Gregersen. Dagene er få, hvor garagerne ikke er tomme, og hvor de gule busser indtager landevejene. Vognparken indbefatter syv turistbusser, fem minibusser, én bybus og ti chauffører, som transporterer at utal af turister, pensionister og skoleelever i både indland og udland.